Upozornění

Informace 

Vážení klienti,
pro velké vytížení jsem zavedla úřední hodiny, které slouží pro odevzdávání podkladů, proto prosím o jejich respektování. Nejedná se o pracovní dobu!
Nové klienty přijímám jen po domluvě.

Upozornění:
služby kanceláře jsou pouze administrativního charakteru a jsou zpracovány dle Vámi dodaných podkladů a sdělených informací.                                                                                                                 Kamila Hejnicová