Upozornění
Nové informace pro Vás. 

Vážení klienti,

Z důvodu zefektivnění chodu kanceláře a zkvalitnění našich služeb jsme pro Vás připravili několik změn:

Především jsou zavedeny úřední hodiny, nemusíte již telefonovat a objednávat se.

Telefonní číslo 773 934 203 je používáno již pouze jako služební a bude dostupné od 8.00 - 16.00 hodin.Pokud se stane, že Váš telefonní hovor nemůžeme přijmout, je to pro velké pracovní vytížení, pak doporučujeme dostavit se osobně.

Dále:

- zřízení čekárny
- příjímací kancelář - zde s Vámi bude jednat především sl. Brožková, která s Vámi vyřídí veškeré potřebné podklady, dle nařízení vlády bude nutno podepisovat souhlas GDPR
- další administrativu spojenou s prací v Německu bude nadále vypisovat paní Hejnicová, tak jak jste tomu byli doposud zvyklí -ve své samostatné kanceláři, která je součástí prostorů.
- překlady a psaní dopisů - pro toto jsou extra úřední hodiny viz. informační cedule u vchodu
- soboty- pracujeme dle zájmu klientů - na objednání
Upozornění:
naše služby jsou pouze administrativního charakteru a jsou zpracovány dle Vámi dodaných podkladů a sdělených informací - nejsme zodpovědné za - pro Vás neuspokojivé- výsledky. Úřady kontaktují pouze Vás - nikoliv naší kancelář.
                                                                                                             Kamila Hejnicová
                                                                                                                    jednatelka