Změny

Nové informace

Dodržujte úřední hodiny - mimo úřední hodiny zpracováváme podklady, které jste nám odevzdali .

Vzhledem k dané situaci upřednostňujme komunikaci na dálku - pro osobní jednání doporučuji domluvit termín.

29.1.2021 - z provozních důvodů zavřeno

Pracovní sobota - vždy každá první sobota v měsíci 9.00 - 11.30 hodin